Aktualności

25.05 2018

Polityka prywatności Domu Wypoczynkowego ARKA

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych na stronie internetowej należacej do Domu Wypoczynkowego Arka pod domeną główną www.arka-jastrzebiagora.pl (zwanej stroną internetową),celem zgłoszenia udziału w rezerwacjach , których organizatorem jest Tomasz Meler . Adres wykonywania działalnosci Dom Wypoczynkowy Arka ,ul. Piastowska 6 84-104 Jastrzębia Góra. 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Meler Tomasz prowadzący działalnosć gospodarczą pod firmą Dom Wypoczynkowy Arka kwatery prywatne Jastrzebia Góra 84-104 ,ul. Piastowska 6 3. Z administratorem możesz skontaktować się dzwoniąc na nr 601 249 062 4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy między Tobą a Administratorem,która umożliwia Ci uczestnictwo w rezerwacji.Podanie w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne,ale niezbędne jeśli wyrażasz zainteresowanie otrzymaniem oferty. 5. W związku z Twoim uczestnictwem w rezerwacji Administrator bedzie przetwarzał Twoje dane osobowe: a) imię i nazwisko,nazwa firmy b) adres(ulica,kod pocztowy,miasto) c) adres mailowy d) numer telefonu 6. Odbiorcami Twoich danych osobowych bedą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi 7. Masz pełne prawo do: a) dostępu do treści swoich danych osobowych b) prostowania swoich danych osobowych,jeżeli są nieaktualne lub niekompletne c) usunięcia swoich danych osobowych d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych 8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególnosci zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiazujacych przepisów, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,zniszczeniem i utratą.

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych na stronie internetowej należacej do Domu          Wypoczynkowego Arka pod domeną główną www.arka-jastrzebiagora.pl (zwanej stroną internetową),celem zgłoszenia udziału w rezerwacjach , których organizatorem jest Tomasz Meler . Adres wykonywania działalnosci Dom Wypoczynkowy Arka ,ul. Piastowska 6 84-104 Jastrzębia Góra.

2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Meler Tomasz prowadzący działalnosć gospodarczą pod firmą Dom Wypoczynkowy Arka kwatery prywatne Jastrzebia Góra 84-104 ,ul. Piastowska 6

3. Z administratorem możesz skontaktować się dzwoniąc na nr 601 249 062 

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest chęć zawarcia umowy między Tobą a Administratorem,która umożliwia Ci uczestnictwo w rezerwacji.Podanie w formularzu zgłoszeniowym danych jest dobrowolne,ale niezbędne jeśli wyrażasz zainteresowanie otrzymaniem oferty.

5. W związku z Twoim uczestnictwem w rezerwacji Administrator bedzie przetwarzał Twoje dane osobowe:

a) imię i nazwisko,nazwa firmy

b) adres(ulica,kod pocztowy,miasto)

c) adres mailowy

d) numer telefonu

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych bedą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi

7. Masz pełne prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych

b) prostowania swoich danych osobowych,jeżeli są nieaktualne lub niekompletne

c) usunięcia swoich danych osobowych

d) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych

8. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególnosci zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiazujacych przepisów, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,zniszczeniem i utratą.

Zarezerwuj już dziś!